Giải Câu 29 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 29: Trang 98 - SGK Hình học 10

Cho elip : \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\). Gọi \(F_1,F_2\) là hai tiêu điểm và cho điểm \(M(0; -b)\)

Giá trị nào sau đây bằng giá trị của biểu thức :

(A) (B) \(2a^2\)

(C) (D) \(a^2– b^2\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

Elip , có hai tiêu điểm là \(F_1(-c; 0)\) và \(F_2(c; 0)\)

Với

Ta có và \(OM^2= b^2\)

Vậy chọn (D)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021