Giải câu 9 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 59 - sgk hình học 10

Cho hình bình hành ABCD có AB = a, BC = b, BD = m, AC = n.

Chứng minh rằng: .

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 9 bài Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Gọi O là giao điểm của AC và BD.

Khi đó O là trung điểm của AC và BD, đồng thời BO là trung tuyến của ΔABC.

=>

Mặt khác :

=>

<=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021