Giải câu 7 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho vectơ a, b là hai vectơ khác vectơ 0. Khi nào có đẳng thức:

a)

b)

Bài làm:

a) Để xảy ra

<=> và $\overrightarrow{b}$ cùng hướng.

b) Để xảy ra

<=> vuông góc với $\overrightarrow{b}$.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021