Giải Câu 9 Bài 1: Phương trình đường thẳng sgk Hình học 10 Trang 81

  • 1 Đánh giá

Câu 9: Trang 81 - SGK Hình học 10

Tìm bán kính của đường tròn tâm và tiếp xúc với đường thẳng

.

Bài làm:

Bán kính của đường tròn tâm \(C(-2; -2)\) và tiếp xúc với đường thẳng \(∆ : 5x + 12y - 10 = 0\) bằng khoảng cách từ \(C\) đến \(∆\).

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021