Giải Câu 15 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 15: Trang 96 - SGK Hình học 10

Đường tròn có tâm \(I\) và bán kính \(R\) là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Đường tròn có tâm \(I({1 \over 2};- {1 \over 2})\)

và bán kính

Vậy chọn (B)

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021