Giải câu 5 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 40 - sgk hình học 10

Cho góc x, với . Tính giá trị của biểu thức: $P = 3\sin ^{2}\alpha+\cos ^{2}\alpha$

Bài làm:

Ta có: .

=> .

<=> .

Mặt khác:

<=>

Vậy

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021