Giải Câu 6 Bài: Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 93

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 93 - SGK Hình học 10

Lập phương trình hai đường phân giác của các góc tạo bởi đường thẳng và \(12x+5y-7 = 0\)

Bài làm:

Gọi thuộc đường phân giác của góc tạo bởi đường thẳng trên.

Khi đó, khoảng cách từ đến \(d_1 : 3x - 4y + 12 = 0\) là:

Khoảng cách từ đến \(d_2: 12x + 15y – 7 = 0\) là:

Ta có: thuộc đường phân giác của góc tạo bởi hai đường thẳng \(d_1\) và \(d_2\) nên cách đều hai đường thẳng đó.Suy ra:

Vậy ta có phương trình của hai đường phân giác của các góc tạo bởi và \(d_2\) là:

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021