Giải câu 6 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 40 - sgk hình học 10

Cho hình vuông ABCD. Tính:

Bài làm:

Ta có:

=>

Tương tự:

=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021