Giải bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  • 1 Đánh giá

Bài học giới thiệu nội dung: Giá trị lượng giác của một góc bất kì . Một kiến thức không quá khó song đòi hỏi các bạn học sinh cần nắm được phương pháp để giải quyết các bài toán. Dựa vào cấu trúc SGK toán lớp 10, KhoaHoc sẽ tóm tắt lại hệ thống lý thuyết và hướng dẫn giải các bài tập 1 cách chi tiết, dễ hiểu. Hi vọng rằng, đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các em học tập tốt hơn

A. Tổng hợp kiến thức

1. Định nghĩa

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

  • Từ hình vẽ , ta có:

  • Nếu là góc tù => $\left\{\begin{matrix}\cos \alpha

2. Tính chất

3. Giá trị lượng giác của các góc đặc biệt

Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì

4. Góc giữa hai vectơ

  • Ký hiệu :
  • Nằm trong khoảng .
  • Nếu .

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1: Trang 40 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng trong tam giác ABC có:

a)

b)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2: Trang 40 - sgk hình học 10

Cho AOB là tam giác cân tại O có OA = a và có các đường cao OH và AK. Giả sử.

Tính AK và OK theo a và .

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3: Trang 40 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng:

a)

b)

c)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Trang 40 - sgk hình học 10

Chứng minh rằng với mọi góc $(0^{\circ}\leq \alpha \leq 180^{\circ})$ ta đều có $\cos ^{2}\alpha +\sin ^{2}\alpha =1$.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Trang 40 - sgk hình học 10

Cho góc x, với . Tính giá trị của biểu thức: $P = 3\sin ^{2}\alpha+\cos ^{2}\alpha$

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6: Trang 40 - sgk hình học 10

Cho hình vuông ABCD. Tính:

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm hình học 10 bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì (P2)


  • 11 lượt xem