Giải Câu 3 Bài 1: Phương trình đường thẳng

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 80 - SGK Hình học 10

Cho tam giác , biết \(A(1; 4), B(3; -1)\) và \(C(6; 2)\)

a) Lập phương trình tổng quát của các đường thẳng , và \(CA\)

b) Lập phương trinh tổng quát của đường cao và trung tuyến \(AM\).

Bài làm:

a) Ta có là một vecto chỉ phương của đường thẳng .

=> là một vecto pháp tuyến của đường thẳng $AB$

=> Phương trình tổng quát của đường thẳng có dạng là: $5x+2y+c=0(1)$

nên thay tọa độ điểm $A$ vào (1) ta có:

=> Phương trình tổng quát của đường thẳng là: $5x+2y-13=0$

Tương tự ta có:

phương trình đường thẳng

phương trình đường thẳng

b)

  • Đường cao là đường thẳng đi qua \(A(1; 4)\) và vuông góc với \(BC\).

nên đường thẳng nhận làm vectơ pháp tuyến và có phương trình tổng quát: $3x+3y+c=0$

nên thay tọa độ $A$ vào phương trình $AH$ ta có:

=> Phương trình tổng quát của là: $3x+3y-15=0$.

  • Gọi là trung điểm \(BC\) ta có \(M (\frac{9}{2}; \frac{1}{2})\)

Trung tuyến là đường thẳng đi qua hai điểm \(A, M\).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021