Giải Câu 18 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 96

  • 1 Đánh giá

Câu 18: Trang 96 - SGK Hình học 10

Cho hai điểm và \(B(7; 5)\). Phương trình đường tròn đường kính \(AB\) là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Gọi là điểm thuộc đường tròn.

Đường tròn đường kính thì góc \(AMB = 90^0\).Do đó \(\overrightarrow {AM} \bot \overrightarrow {BM} \)

Vậy chọn (B)

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021