Giải Câu 24 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 24: Trang 97 - SGK Hình học 10

Dây cung của elip (E): vuông góc với trục lớn tại tiêu điểm có độ dài là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Đường thẳng đi qua tiêu điểm \(F(c; 0)\) của elip (E): \({{{x^2}} \over {{a^2}}} + {{{y^2}} \over {{b^2}}} = 1(0 < b < a)\) và vuông góc với trục lớn của phương trình :\( x – c = 0\).

cắt \((E)\) tại hai điểm \(M\) và \(N\) có tọa độ là nghiệm của hệ phương trình:

Độ dài dây cung của là độ dài đoạn thẳng \(MN = {{2{b^2}} \over a}\)

Vậy chọn (B).

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021