Giải câu 3 bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 59 - sgk hình học 10

Cho tam giác ABC có , cạnh b = 8cm và c = 5cm. Tính cạnh a, các góc $\widehat{B} , \widehat{C}$ của tam giác đó.

Bài làm:

Ta có:

<=>

=>

Mặt khác:

=>

=>

=>

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021