Giải Câu 7 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho hai đường thẳng:

Đường thẳng khi:

(A) (B) \(m = -1\)

(C) (D) \(m = 3\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (B)

Ta có:

Xét hệ phương trình:

Để thì hệ phương trình trên vô nghiệm.

Suy ra: vô nghiệm

Vậy chọn B.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021