Giải câu 1 bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 1: Trang 45 - sgk hình học 10

Cho tam giác vuông cân ABC có AB = AC = a. Tính các tích vô hướng:

Bài làm:

Ta có:

<=>

=>

Tương tự:

<=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021