Giải Câu 2 Bài 3: Phương trình đường elip sgk Hình học 10 Trang 88

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 88 - SGK Hình học 10

Lập phương trình chính tắc của elip, biết:

a) Trục lớn và trục nhỏ lần lươt là và \(6\)

b) Trục lớn bằng và tiêu cự bằng \(6\)

Bài làm:

Giải Câu 2 Bài 3: Phương trình đường elip - sgk Hình học 10 Trang 88

Phương trình chính tắc của elip có dạng: + \(\frac{y^{2}}{b^{2}}\) = 1

a) Ta có:

Vậy phương trình chính tắc của elip có dạng + \(\frac{y^{2}}{9}\) = 1

b) Ta có:

Vậy phương trình chính tắc của elip có dạng

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021