Giải câu 6 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 27 - sgk hình học 10

Cho tam giác đều ABC có cạnh bằng a. Tính:

a)

b)

Bài làm:

a) Từ A vẽ đường cao AH, ta có:

=>

b) Theo bài ra:

=

=> .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021