Giải Câu 28 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 98

  • 1 Đánh giá

Câu 28: Trang 98 - SGK Hình học 10

Khi thay đổi, điểm \(M(5cost; 4sint)\) di động trên đường tròn nào sau đây:

(A) Elip (B) Đường thẳng

(C) Parabol (D) Đường tròn

Bài làm:

Đáp án đúng: (A)

Ta có:

Vậy điểm di động trên Elip \({{{x^2}} \over {25}} + {{{y^2}} \over {16}} = 1\)

Vậy chọn (A)

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021