Giải câu 7 bài 4: Hệ trục tọa độ

  • 1 Đánh giá

Câu 7: Trang 27 - sgk hình học 10

Các điểm lần lượt là trung điểm các cạnh $BC, CA$ và $AB$ của tam giác $ABC$. Tính tọa độ các đỉnh của tam giác ABC.

Chứng minh rằng trọng tâm của tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau.

Bài làm:

Gọi .

Ta có:

<=>

<=>

=>

Tương tự:

=>

=> .

Vậy G ≡ G' hay hai trọng tâm của các tam giác ABC và A'B'C' trùng nhau (đpcm).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021