Giải câu 6 bài 2: Tích vô hướng của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 45 - sgk hình học 10

Trên mặt phẳng tọa độ Oxy cho bốn điểm: A(7; -3), B(8; 4), C(1; 5), D(0; –2). Chứng minh rằng tứ giác ABCD là hình vuông.

Bài làm:

Ta có:

=>

=>

=> ABCD là hình bình hành.

Mặt khác:

=>

=>

=>

=> ABCD là hình chữ nhật.

Mặt khác:

=> AB = AD

=> ABCD là hình vuông (vì hình chữ nhật có hai cạnh kề bằng nhau) (đpcm).

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021