Giải câu 2 bài: Ôn tập chương I

  • 1 Đánh giá

Câu 2 : Trang 27 - sgk hình học 10

Cho hai vectơ đều khác $\overrightarrow{0}$. Các khẳng định sau đúng hay sai?

a) A. Hai vectơ cùng hướng thì cùng phương.

B. Hai vectơ cùng phương.

C. Hai vectơ cùng hướng.

D. Hai vectưo ngược hướng với vectơ thứ ba khác $\overrightarrow{0}$ thì cùng phương.

Bài làm:

Áp dụng lý thuyết kiến thức về tọa độ trong vectơ , ta có:

a) Đúng.

b) Đúng.

c) Sai.

d) Đúng.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021