Giải Câu 8 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 95

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 95 - SGK Hình học 10

Cho và \(d_2: 2x – y + 6 = 0\). Số đo của góc giữa hai đường thẳng \(d_1\) và \(d_2\) là:

(A) (B) \(60^0\)

(C) (D) \(90^0\)

Bài làm:

Đáp án đúng: (D)

Vecto pháp tuyến của và vecto pháp tuyến của là $\overrightarrow {n_2}=(2;-1)$.

Ta có:

Vậy chọn D.

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021