Giải Câu 3 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 94

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 94 - SGK Hình học 10

Cho phương trình tham số của đường thẳng : \(\left\{ \matrix{x = 5 + t \hfill \cr y = - 9 - 2t \hfill \cr} \right.\)

Trong các phương trình sau, phương trình nào là tổng quát của (d)?

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (A)

Ta có phương trình tham số của đường thẳng:

Thay (1) vào (2) ta có:

Phương trình tổng quát:

Vậy chọn (A)

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021