Giải câu 5 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho tam giác đều ABC cạnh bằng a. Tính độ dài của các vectơ và $\overrightarrow{AB} -\overrightarrow{BC}$.

Bài làm:

Hướng dẫn giải câu 5 bài Tổng và hiệu của hai vectơ

Ta có :

=>

Kẻ

=>

Gọi I là giao điểm của AC và BD.

Mà ABCD là hình thoi => I là trung điểm BD và vuông tại I.

=>

=>

=> .

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021