Giải Câu 22 Bài: Câu hỏi trắc nghiệm Ôn tập chương 3 sgk Hình học 10 Trang 97

  • 1 Đánh giá

Câu 22: Trang 97 - SGK Hình học 10

Phương trình chính tắc của elip có hai đỉnh là và hai tiêu điểm là \((-1; 0), (1; 0)\) là:

(A)

(B)

(C)

(D)

Bài làm:

Đáp án đúng: (C)

Phương trình chính tắc của (E): với

Ta có: và \(c = 1\), suy ra: \(b^2= a^2– c^2= 8\)

Phương trình chính tắc của : \({{{x^2}} \over 9} + {{{y^2}} \over 8} = 1\)

Vậy chọn (C).

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021