Giải câu 8 bài 2: Tổng và hiệu của hai vectơ

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 12 - sgk hình học 10

Cho .

So sánh độ dài, phương và hướng của hai vectơ a và b.

Bài làm:

Theo bài ra:

=>

=> Hai vec tơ cùng phương , cùng độ lớn và ngược chiều.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021