Giải câu 2 Bài 23: Luyện tập Điều chế kim loại và sự ăn mòn kim loại

  • 1 Đánh giá

Câu 2. (Trang 103 SGK)

Ngâm một vật bằng đồng có khối lượng 10 gam trong 250 gam dung dịch AgNO3 4%. Khi lấy vật ra thì khối lượng AgNO3 trong dung dịch giảm 17%.

a) Viết phương trình hoá học của phản ứng và cho biết vai trò các chất tham gia phản ứng.

b) Xác định khối lượng của vật sau phản ứng.

Bài làm:

Khối lượng AgNO3 trong dd AgNO3

MAgNO3 = 250.4% = 10 (g)

=>nAgNO3p/ư = (10.17%)/170 = 0,01 (mol)

Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

(mol) 0,005 0,01 0,01

Cu là chất khử, Ag+ là chất oxi hóa.

Khối lượng của vật sau phản ứng là:

10 + 108.0,01 - 64.0,005 = 10,76 (gam)

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021