Giải câu 2 trang 15 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Trang 15 sách VNEN 9 tập 1

Rút gọn:

a) với số a > 0; b) $\frac{\sqrt{a} - a}{\sqrt{a} - 1}$ với số a > 1 ;

c) với hai số a,b dương và a $\neq $ b.

Bài làm:

Giải câu a)

Ta có: = $\frac{a}{\sqrt{a}}$ + $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{a}}$ = $\sqrt{a}$ + 1

Giải câu b)

Ta có: = $\frac{- \sqrt{a}( \sqrt{a} - 1)}{\sqrt{a} - 1}$ = - $\sqrt{a}$

Giải câu c)

Ta có: = $\frac{(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{\sqrt{a} - \sqrt{b}}$ = $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021