Giải Câu 3 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 97 - SGK Hình học 11

a) Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì a và b có song song với nhau không?

b) Trong không gian nếu đường thẳng a vuông góc với đường thẳng b và đường thẳng b vuông góc với đường thẳng c thì a có vuông góc với c không?

Bài làm:

a) Trong không gian nếu hai đường thẳng a và b cùng vuông góc với đường thẳng c thì chưa chắc a và b song song với nhau.

Vì a và b có thể cắt nhau hoặc có thể chéo nhau.

b) Trong không gian nếu a b và b c thì a và c chưa chắc vuông góc với nhau.

Vì a và c có thể cắt nhau hoặc chéo nhau.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021