Giải Câu 4 Bài 1: Vecto trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 92 - SGK Hình học 11

Cho hình tứ diện . Gọi \(M\) và \(N\) lần lượt là trung điểm của \(AB\) và \(CD\). Chứng minh rằng:

a)

b)

Bài làm:

Giải Câu 4 Bài 1: Vecto trong không gian

a)

Cộng từng vế ta được:

là trung điểm $AB$ nên: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB} =0$

là trung điểm $CD$ nên: $\overrightarrow{DN}+\overrightarrow{CN} =0$

=>

=>

b) Tương tự câu a,ta có:


Cộng từng vế ta được:

là trung điểm $AB$ nên: $\overrightarrow{MA}+\overrightarrow{MB} =0$

là trung điểm $CD$ nên: $\overrightarrow{DN}+\overrightarrow{CN} =0$

=>

=>

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021