Giải câu 3 Bài 32: Hợp chất của sắt

  • 1 Đánh giá

Câu 3. (Trang 145 SGK)

Ngâm một đinh sắt nặng 4 gam trong dung dịch CuSO4, sau một thời gian lấy đinh sắt ra, sấy khô, cân nặng 4,2857 gam. Khối lượng sắt tham gia phản ứng là :

A. 1,9990 gam

B. 1,9999 gam.

C. 0,3999 gam

D. 2,1000 gam.

Bài làm:

Đáp án B

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

Cứ 56 gam Fe phản ứng tạo 64 gam Cu

=> khối lượng thanh sắt tăng : 64 – 56 = 8 (gam)

Khối lượng thanh sắt tăng là 4,2857 – 4 = 0,2857 (gam).

=>nFe = nCu = 0,2857/8 = 0,0357 (mol)

Khối lượng sắt phản ứng là: 0,0357.56 = 1,99 (g)

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021