Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 186 SGK)

Một số mắt xích của phân tử một loại để chế tạo "kính khó vỡ" dùng cho máy bay ô tô, thấu kính như sau:

bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

Hãy viết công thức của mỗi mắt xích và công thức tổng quát của loại polime này?

Bài làm:

bài 43: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021