Giải câu 3 trang 46 toán VNEN 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 46 toán VNEN 7 tập 1

Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ x được xác định như thế nào?

Bài làm:

Giá trị tuyệt đối của x, kí hiệu là |x|, là khoảng cách từ điểm x đến điểm gốc 0 trên trục số:

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021