Giải câu 3 trang 69 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Trang 69 sách VNEN 9 tập 1

Vẽ tam giác ABC vuông tại A, = $\alpha $, biết:

a) tan = 2 ; b) sin = $\frac{3}{5}$

Bài làm:

a) Ta có:

tan = 2 $\Leftrightarrow $ tanB = 2 $\Leftrightarrow $ $\frac{AC}{AB}$ = 2

Ta được hình vẽ:

b) Ta có;

sin = $\frac{3}{5}$ $\Leftrightarrow $ sinB = $\frac{3}{5}$ $\Leftrightarrow $ $\frac{AC}{BC}$ = $\frac{3}{5}$

Ta được hình vẽ:

  • 8 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021