Giải câu 38 bài: Luyện tập sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 56

  • 1 Đánh giá

Câu 38: trang 56 sgk toán lớp 9 tập 2

Giải các phương trình:

a) ;

b) ;

c) ;

d) = \(\frac{x}{2}\) - \(\frac{x-4}{3}\);

e) = \(1 - \frac{1}{3-x}\);

f) = \(\frac{x^{2}-x+8}{(x+1)(x-4)}\)

Bài làm:

a)

Vậy phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt là

b)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là

c)

;

Vậy phương trình vô nghiệm.

d) = \(\frac{x}{2}\) - \(\frac{x-4}{3}\)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt là

e) = 1 - \(\frac{1}{3-x}\)

Điều kiện:

Phương trình đã cho tương đương với: = \(1 + \frac{1}{x- 3}\)

,

(thỏa mãn)

Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt .

f) = \(\frac{x^{2}-x+8}{(x+1)(x-4)}\)

Điều kiện xác định:

Phương trình đã cho tương đương

Ta có

Kết hợp với điều kiện ta có

Vậy phương trình có một nghiệm duy nhất là .

  • 9 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021