Giải bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai sgk Toán đại 9 tập 2 Trang 43 45

  • 1 Đánh giá

Khi nào phương trình bậc hai có nghiệm và công thức tính nghiệm như thế nào? Để giải đáp câu hỏi này, KhoaHoc xin chia sẻ với các bạn bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai. Với lý thuyết và các bài tập có lời giải chi tiết, hi vọng rằng đây sẽ là tài liệu hữu ích giúp các bạn học tập tốt hơn.

Nội dung bài viết gồm 2 phần:

  • Ôn tập lý thuyết
  • Hướng dẫn giải bài tập sgk

A. Tóm tắt lý thuyết

Đối với phương trình và biệt thức $\Delta =b^{2}-4ac$:

  • Nếu thì phương trình có hai nghiệm phân biệt:

  • Nếu thì phương trình có hai nghiệm kép $x_{1}=x_{2}=-\frac{b}{2a}$
  • Nếu thì phương trình vô nghiệm.

Chú ý: Nếu phương trình a c trái dấu, tức là thì $\Delta =b^{2}-4ac>0$

Khi đó phương trình có hai nghiệm phân biệt.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 15: trang 45 sgk toán lớp 9 tập 2

Không giải phương trình, hãy xác định các hệ số a; b; c, tính biệt thức và xác định số nghiệm của mỗi phương trình sau:

a.

b.

c.

d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 16: trang 45 sgk toán lớp 9 tập 2

Dùng công thức nghiệm của phương trình bậc hai để giải các phương trình sau:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

=> Xem hướng dẫn giải

=> Trắc nghiệm đại số 9 bài 4: Công thức nghiệm của phương trình bậc hai


  • 53 lượt xem
Chủ đề liên quan