Giải câu 38 bài: Ôn tập chương II

  • 1 Đánh giá

Câu 38: Trang 62 - sgk hình học 12

a) Vẽ đồ thị các hàm số sau trên cùng một mặt phẳng tọa độ:

(1)

(2)

(3)

b) Gọi các giao điểm của đường thẳng có phương trình (3) với hai đường thẳng có phương trình (1) và (2) theo thứ tự là A và B.

Tìm tọa độ của hai điểm A và B.

c) Tính các góc của tam giác OAB.

Bài làm:

a) Vẽ đồ thị:

Hướng dẫn giải câu 38 bài Ôn tập chương II

b) Theo đề bài A, B theo thứ tự là giao điểm của đường thẳng (3) với các đường thẳng (1) và (2), nên ta có:

Hoành độ giao điểm của A là nghiệm của phương trình:

=>

Hoành độ giao điểm của B là nghiệm của phương trình:

=>

c) Ta có:

=> Tam giác OAB cân tại O. (đpcm)

=>

=>

=>

=>

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021