Giải câu 4 bài 21: Công thức phân tử hợp chất hữu cơ

  • 1 Đánh giá

Câu 4. (Trang 95 /SGK)

Từ tinh dầu hồi, người ta tách được anetol - một chất thơm được dùng sản xuất kẹo cao su. Anetol có khối lượng mol phân tử bằng 1448 g/mol. Phân tích nguyên tố cho thấy, anetol có %C = 81,08%; %H = 8,1%, còn lại là oxi. Lập công thức đơn giản nhất và công thức phân tử của anetol.

Bài làm:


%O = 100% - %C - %H = 100% - 81,08% - 8,1% = 10,82%

=>nC : nH : nO = (81,08/12) : (8,1/1) : (10,82/16) = 10 : 12 : 1

Công thức đơn giản nhất là : (C10H12O) mà Manetol = 148

=>CTPT là C10H12O

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021