Giải câu 4 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 4: Trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

Đường thẳng OA trong hình dưới là đồ thị của hàm số y = ax.

Giải câu 4 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

a) Hãy xác định hệ số a.;

b) Đánh dấu điểm trên đồ thị có hoành độ bằng ;

c) Đánh dấu điểm trên đồ thị có tung độ bằng -1.

Bài làm:

a) Từ hình vẽ: điểm A(2; 1) thuộc đồ thị hàm số.

Hàm số có dạng y = ax (a0).

Thay tọa độ điểm A vào phương trình của hàm số ta có:

1 = ax2, suy ra .

b) Gọi B là điểm có hoành độ bằng .

B thuộc đồ thị, nên: .

Vậy: B(; $\frac{1}{4}$).

c) Gọi C là điểm có tung độ bằng -1.

C thuộc đồ thị, nên: suy ra $x = \frac{-1}{a} = \frac{-1}{\frac{1}{2}} = -2$.

Suy ra: C(-2; -1).

Giải câu 4 trang 77 sách toán VNEN lớp 7 tập 1

  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021