Giải câu 5 bài 2: Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai

  • 1 Đánh giá

Câu 5: Trang 62 - sgk đại số 10

Giải các phương trình sau bằng máy tính bỏ túi (làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ ba)

a)

b)

c)

d)

Bài làm:

Kết quả:

a) và $x_{2} ≈ -0.637$

b) và $x_{2} ≈ 0,387$

c) và $x_{2} ≈ -1,333$

d) và $x_{2} ≈ -0,412$

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021