Giải Câu 6 Bài 1: Vecto trong không gian

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 92 - SGK Hình học 11

Cho hình tứ diện . Gọi \(G\) là trọng tâm tam giác \(ABC\). Chứng minh rằng:

Bài làm:

Giải Câu 6 Bài 1: Vecto trong không gian

Theo quy tắc ba điểm ta có:

-

-

-

=>

Mà G là trọng tâm tam giác ABC (gt)

=>

=> (đpcm)

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021