Giải câu 6 Bài 38: Luyện tập Tính chất hóa học của crom, đồng và hợp chất của chúng

  • 1 Đánh giá

Câu 6. (Trang 166 SGK)

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí nào sau đây?

A. NO2.

B. NO.

C. N2O.

D. NH3.

Bài làm:

Đáp án B

Cho Cu tác dụng với dung dịch hỗn hợp gồm NaNO3 và H2SO4 loãng để giải phóng khí NO.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021