Giải Câu 6 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Trang 120 - SGK Hình học 11

Nhắc lại định nghĩa:

a) góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

b) góc giữa hai mặt phẳng

Bài làm:

a) Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Định nghĩa: Cho đường thẳng cắt mặt phẳng \((α)\) tại điểm \(O\) và không vuông góc với \((α)\). Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng \((α)\) là góc tạo bởi đường thẳng và hình chiếu vuông góc \(d’\) của trên mp \((α)\).

Giải Câu 6 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3

b) Góc giữa hai mặt phẳng

Định nghĩa: giả sử hai mặt phẳng và \((β)\) cắt nhau theo giao tuyến \(c\). Từ điểm \(I\) bất kì trên \(c\), trong mặt phẳng ta dựng đường thẳng \(a\) vuông góc với \(c\) và trong mặt phẳng \((β)\) ta dựng đường thẳng \(b\) vuông góc với \(c\). Ta gọi góc giữa hai đường thẳng \(a\) và \(b\) là góc giữa hai mặt phẳng và \((β)\).

Giải Câu 6 Bài Câu hỏi ôn tập chương 3-1

Chú ý: góc giữa hai mặt phẳng luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng .

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021