Giải câu 8 trang 19 toán VNEN 9 tập 1

  • 1 Đánh giá

Câu 8: Trang 19 sách VNEN 9 tập 1

Tính x để mỗi căn thức sau có nghĩa:

a) ; b) $\sqrt{- 3x + 4}$ ; c) $\sqrt{\frac{1}{-1 + x}}$.

Bài làm:

a)

Để căn thức có nghĩa thì 2x + 7 0 $\Leftrightarrow $ x $\frac{- 7}{2}$

b)

Để căn thức có nghĩa thì - 3x + 4 0 $\Leftrightarrow $ x $\leq $ $\frac{4}{3}$

c)

Để căn thức có nghĩa thì $\geq $ 0 $\Leftrightarrow $ -1 +x > 0 $\Leftrightarrow $ x > 1.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021