Giải câu 9 bài 2: Giá trị của một biểu thức đại số sgk Toán 7 tập 2 trang 29

  • 1 Đánh giá

Câu 9: trang 29 sgk Toán 7 tập 2

Tính giá trị của biểu thức tại $x = 1 $và $y = \frac{1}{2}$

Bài làm:

Thay và $y = \frac{1}{2}$vào biểu thức ta được:

Vậy giá trị của biểu thức tại $x = 1 $và $y = \frac{1}{2}$ là $\frac{5}{8}$

  • 6 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021