Giải thí nghiệm 3 Bài 30: Thực hành Tính chất của natri, magie, nhôm và hợp chất của chúng

 • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3

 • Quan sát hiện tượng.
 • Viết phương trình hóa học của các phản ứng và giải thích hiện tượng.

Bài làm:

Thí nghiệm 3: Tính chất lưỡng tính của Al(OH)3

Dụng cụ và hóa chất:

 • Dụng cụ: ống nghiệm, kẹp gỗ,…
 • Hóa chất: dung dịch AlCl3, dung dịch NH3, dung dịch H2SO4, dung dịch NaOH

Cách tiến hành:

 • Rót vào 2 ống nghiệm, mỗi ống khoảng 3ml dung dịch AlCl3 rồi nhỏ dung dịch NH3 dư vào sẽ thu được kết tủa Al(OH)3.
 • Nhỏ dung dịch H2SO4 loãng vào một ống, lắc nhẹ.
 • Nhỏ dung dịch NaOH vào ống kia, lắc nhẹ.

Hiện tượng giải thích:

 • Khi cho NH3 vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3 ta thấy kết tủa trắng keo xuất hiện, khi cho NH3 đến dư thì kết tủa không tan.

AlCl3 + 3NH3 + 3H2O → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

 • Khi cho NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch AlCl3, ta thấy kết tủa trắng keo xuất hiện rồi, khi cho NaOH đến dư thì thấy kết tủa tan hết tạo dung dịch trong suốt.

AlCl3 + NaOH → Al(OH)3↓ + 3NaCl

Al(OH)3 + NaOH → NaAlO2 + H2O

 • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021