Giải Tin học 10 Cánh diều bài 1 Tin 10 bài 1: Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin

  • 1 Đánh giá

Giải Tin học 10 Cánh diều bài 1 được giáo viên KhoaHoc đăng tải chi tiết, chính xác trong bài viết dưới đây nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi có trong bài học cũng như học tốt môn Tin lớp 10.

Câu hỏi trang 5 SGK Tin học 10

Em hãy cho biết, thông tin và dữ liệu từ đâu mà có.

Lời giải:

Thông tin có được từ những hoạt động con người thu nhận được từ thế giới xung quanh như sự vật, sự kiện, hiện tượng. Dữ liệu có được từ thông tin sau khi đã được xử lý.

Câu hỏi trang 6 SGK Tin học 10

Xét bài toán: Từ bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp, cần tìm ra những học sinh có ba môn học đạt điểm trung bình môn cao nhất lớp để làm danh sách đề nghị nhà trường tuyên dương, khen thưởng. Em hãy trả lời các câu hỏi sau:

1. Đây có phải là bài toán xử lí thông tin không?

2. Đầu vào của bài toán này là thông tin gì và được thể hiện bằng dữ liệu nào?

3. Đầu ra của bài toán này là thông tin gì và được thể hiện bằng dữ liệu nào?

Lời giải:

1) Đây là bài toán xử lí thông tin.

2) Đầu vào: Bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp. Được thể hiện bằng dữ liệu: chữ (tên học sinh, môn học) và số (điểm).

3) Đầu ra: Những học sinh có 3 môn học đạt điểm trung bình môn cao nhất lớp. Được thể hiện bằng dữ liệu văn bản chữ và số.

Câu hỏi trang 9 SGK Tin học 10

1. Em hãy nêu một ví dụ minh họa việc người gửi (không dùng máy tính) chuyển thông tin thành dữ liệu ở các dạng khác nhau để gửi cho người nhận.

Lời giải:

Ví dụ viết thư: chuyển thông tin thành dữ liệu chữ viết trên trang giấy.

2. Em hãy cho biết đầu vào và đầu ra của một bài toán xử lí thông tin là gì.

Lời giải:

Đầu vào: thông tin (dữ liệu đầu vào

Đầu ra: Thông tin hữu ích.

3. Từ hoạt động trong bài học, đầu vào là bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp, em hãy kể thêm những thông tin có thể rút ra.

Lời giải:

Nếu đầu vào là bảng điểm tổng kết các môn học của học sinh cả lớp, những thông tin có thể rút ra thêm:

- Những học sinh có thành tích học tập xuất sắc.

- Những học sinh có thành tích học tập khá.

- Những học sinh có thành tích học tập trung bình.

- Những học sinh có kết quả rèn luyện Tốt.

- Những học sinh có kết quả rèn luyện Khá.

- Những học sinh có kết quả môn Toán, Lí, Hóa đạt giỏi.

- ………..

4. Con người làm gì khi muốn lưu trữ hay trao đổi thông tin?

Lời giải:

Khi muốn lưu trữ hay trao đổi thông tin: chuyển thông tin thành các dữ liệu dưới nhiều dạng và hình thức khác nhau, rồi lưu trữ và trao đổi qua các hình thức khác nhau (chữ viết, dữ liệu số,…)

5. Em hãy cho biết các bước xử lí thông tin của máy tính hay một hệ thống xử lí thông tin nói chung.

Lời giải:

Các bước xử lí thông tin của máy tính hay một hệ thống xử lí thông tin nói chung:

Bước 1: Thu thập dữ liệu (từ các dữ liệu có sẵn).

Bước 2: Xử lí dữ liệu.

Bước 3: Lưu trữ thông tin.

Bước 4: Truyền đạt thông tin.

Giải Tin học 10 Cánh diều bài 1 - Dữ liệu, thông tin và xử lí thông tin được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 10. Giải Tin học 10 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 10 sách Cánh diều với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 10 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

  • 181 lượt xem
Chủ đề liên quan