Tin học 10 bài 13 Kết nối tri thức Tin 10 KNTT bài 13: Bổ sung các đối tượng đồ họa

  • 1 Đánh giá

Giải Tin học 10 bài 13 KNTT - Bổ sung các đối tượng đồ họa nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi, bài tập có trong bài nhằm nâng cao kết quả học tập môn Tin lớp 10 sách Kết nối tri thức.

Câu hỏi trang 69 SGK Tin học 10

1. Quan sát hình vẽ miếng dưa hấu ở Hình 13.1 và kể các đối tượng có trong hình vẽ. Xác định thứ tự các lớp của các đối tượng trong hình vẽ.

Tin học 10 bài 13 KNTT

Lời giải:

Các đối tượng có trong hình vẽ: lớp hạt màu đen, nửa hình tròn nền xanh, nửa hình tròn có bán kính nhỏ hơn nền đỏ.

Thứ tự các lớp của các đối tượng trong hình vẽ: nửa hình tròn nền xanh, nửa hình tròn có bán kính nhỏ hơn nền đỏ và lớp hạt màu đen ở trên.

2. Các hình sau được vẽ từ một công cụ có sẵn của Inkscape. Theo em đó là công cụ nào? Thảo luận để tìm được cách vẽ các hình đó.

Tin học 10 bài 13 KNTT

Lời giải:

- Các đối tượng ngôi sao, đa giác trên đã được định nghĩa sẵn trong hộp công cụ.

- Ta có thể thay đổi giá trị các thuộc tính trên thanh điều khiển thuộc tính để chỉnh hình như hình vẽ 13.2.

Câu hỏi trang 70 SGK Tin học 10

1. Nếu trên hình vẽ có sẵn một hình sao 5 cánh nhọn, em cần thay đổi tham số nào để các đỉnh ngôi sao trở nên cong?

Lời giải:

Em cần thay đổi tham số Rounded.

2. Quan sát các hình sau và nhận xét các hình có điểm gì khác nhau:

Tin học 10 bài 13 KNTT

Lời giải:

Các hình có màu tô và màu vẽ khác nhau

Câu hỏi trang 71 SGK Tin học 10

1. Để xác định đường viền của đối tượng dạng nét đứt, em cần chọn trang nào trong hộp thoại Fill and Stoke?

A. Fill

B. Stroke paint

C. Stroke style

D. Cả A và B

Lời giải:

Đáp án C

Fill: chọn kiểu tô cho màu tô

Stroke paint: chọn kiểu tô cho màu vẽ

Stroke Style: thay đổi thiết lập kiểu nét vẽ và độ mỏng dày của nét

2. Để chỉnh thông số của gradient, em cần chọn biểu tượng nào?

Tin học 10 bài 13 KNTT

Lời giải:

Đáp án B

3. Các phép ghép đối tượng đồ hoạ

Trả lời câu hỏi Hoạt động 3 trang 71 SGK Tin học 10

Tìm cách xếp ba mẩu giấy như Hình 13.5 thành một trái tim.

Tin học 10 bài 13 KNTT

Gợi ý. Em có thể xoay hình hoặc xếp các hình lên nhau.

Lời giải:

Tin học 10 bài 13 KNTT

Câu hỏi trang 72 SGK Tin học 10

Em hãy nêu phép ghép hình và các bước thực hiện để vẽ đám mây như Hình 13.7

Tin học 10 bài 13 KNTT

Lời giải:

Các phép ghép hình:

- Phép hiệu

- Phép hợp

- Phép cắt

Câu hỏi trang 74 SGK Tin học 10

1. Hãy vẽ hình sao rồi thay đổi giá trị Rounded và quan sát tác động của thuộc tính này. Vẽ bông hoa Hình 13.14 bằng hình sao và hình tròn.

Gợi ý: Tùy chỉnh thuộc tính Corners, Rounded, Spoke ratio của ngôi sao

Lời giải:

- Vẽ hình ngôi sao và chỉnh thông số như sau, sau đó tô màu

Tin học 10 bài 13 KNTT

- Sau đó vẽ hình tròn ở giữa và tô màu vàng.

Tin học 10 bài 13 KNTT

2. Hãy vẽ như Hình 13.15.

Lời giải:

- Vẽ hình vuông: Ctrl +

Tin học 10 bài 13 KNTT

- Ghép thành hình trái tim, tô màu đỏ.

Tin học 10 bài 13 KNTT

- Vẽ thân cây:

+ Vẽ hình chữ nhật và hai hình tròn giống nhau.

+ Chọn hình chữ nhật và một hình tròn, rồi chọn lệnh Path/Difference. Tiếp tục chọn hình vừa được tạo với hình tròn còn lại, rồi chọn lệnh Path/ Difference.

Tin học 10 bài 13 KNTT

- Di chuyển ghép thành hình theo yêu cầu:

Tin học 10 bài 13 KNTT

3. Hãy vẽ chùm bóng (Hình 13.16).

Tin học 10 bài 13 KNTT

Lời giải:

Tin học 10 bài 13 KNTT

Vận dụng

1. Hãy vẽ miếng dưa hấu Hình 13.1.

Lời giải:

Có nhiều cách vẽ, có thể tham khảo cách vẽ sau:

- Vẽ nửa hình tròn, tô màu xanh

- Vẽ lên trên nửa hình tròn to một nửa hình tròn nhỏ hơn và tô màu đỏ cho nó

- Vẽ các hạt dưa hình bầu dục màu đen, trang trí thêm nét để giống hình vẽ

Tin học 10 bài 13 KNTT

Tin học 10 bài 13 Kết nối tri thức được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 10. Giải Tin học 10 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 10 sách KNTT với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 10 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

  • 468 lượt xem
Chủ đề liên quan