Giải Tin học 10 Cánh diều bài 4 Tin 10 bài 4: Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội

  • 1 Đánh giá

KhoaHoc mời các bạn cùng theo dõi nội dung bài Giải Tin học 10 Cánh diều bài 4 nhằm hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi có trong bài học cũng như học tốt môn Tin lớp 10.

Câu hỏi trang 20 SGK Tin học 10

1. Em hãy nêu một ví dụ minh họa về đóng góp của tin học đối với xã hội.

Lời giải:

Tin học giúp Làm việc và học tập tại nhà nhờ mạng máy tính, giải trí...

Ví dụ:

Học trực tuyết qua ứng dụng điện tử: Zoom, Google meet,...

Tra cứu thông tin: Google, cốc cốc,...

Học tập quang các trang web:

  • https://khoahoc.com.vn/
  • https://vndoc.com/
  • https://giaitoan.com/

2. Em hiểu E-Government, E-baking, E-learning là những gì?

Lời giải:

E – Government: chính phủ điện tử, trong đó hoạt động quản lí điều hành của nhà nước có thể thực hiện qua mạng.

E – Banking: dịch vụ ngân hàng điện tử.

E – Learning: các công cụ để dạy học trực tiếp qua mạng, tổ chức lớp học, kiểm tra đánh giá, quản lí kết quả học tập,…

Câu hỏi trang 21 SGK Tin học 10

Em hiểu thế nào là xã hội nông nghiệp, xã hội công nghiệp và xã hội thông tin?

Lời giải:

- Xã hội nông nghiệp là bất kỳ cộng đồng nào có nền kinh tế dựa trên việc sản xuất và duy trì cây trồng và đất nông nghiệp. Một cách khác để xác định một xã hội nông nghiệp là bằng cách xem tổng sản lượng của một quốc gia trong nông nghiệp chiếm tỷ lệ bao nhiêu. Trong một xã hội nông nghiệp, canh tác đất đai là nguồn của cải chính.

- Xã hội công nghiệp là một xã hội được thúc đẩy do việc sử dụng công nghệ để cho phép sản xuất hàng loạt, hỗ trợ một dân số lớn với khả năng phân công lao động cao. Các xã hội công nghiệp sử dụng các nguồn năng lượng bên ngoài, như nhiên liệu hóa thạch, để tăng tỷ lệ và quy mô sản xuất.

- Xã hội thông tin là một xã hội nơi việc sử dụng, sáng tạo, phân phối, thao túng và tích hợp thông tin là một hoạt động kinh tế, chính trị và văn hóa quan trọng. Động lực chính của nó là công nghệ thông tin và truyền thông, dẫn đến sự tăng trưởng thông tin nhanh chóng và làm thay đổi mọi khía cạnh của tổ chức xã hội, bao gồm giáo dục, kinh tế, y tế, chính phủ chiến tranh và mức độ dân chủ. Những người có thể tham gia vào hình thức xã hội này đôi khi được gọi là người dùng máy tính hoặc thậm chí là công dân kỹ thuật số.

Câu hỏi trang 23 SGK Tin học 10

1.

a) Em hãy kể một loại đồ dùng thông minh mà em biết.

b) Theo em, đồ dùng như thế nào thì được gọi là thông minh.

Lời giải:

a) Đồng hồ thông minh, nhà thông minh, dây đeo thông minh, điện thoại thông minh

b) Đồ dùng thông minh là đồ có khả năng xử lí thông tin, kết nối với người dùng hoặc kết nối với các thiết bị khác, có thể tương tác và tự chủ ở một mức độ nào đó

2. Em hãy cho biết đã có những cuộc cách mạng công nghiệp nào

Lời giải:

- Cách mạng công nghiệp lần thứ nhất bắt đầu ở nước Anh từ nửa cuối thế kì XVIII.

- Cách mạng công nghiệp lần thứ hai bắt đầu nửa cuối thế kỉ XIX.

- Cách mạng công nghiệp lần thứ ba bắt đầu từ những năm 70 của thế kì XX

- Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra.

Câu hỏi trang 25 SGK Tin học 10

Em hãy nêu một vài ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội.

Lời giải:

Ví dụ minh họa về những đóng góp cơ bản của tin học đối với xã hội:

– Tin học đã được áp dụng vào trong mọi lĩnh vực của xã hội: khoa học – kĩ thuật, giáo dục, hỗ trợ văn phòng, giải trí…

– Tin học góp phần phát triển kinh tế và nâng cao dân trí: mua bán qua mạng, đọc báo qua mạng – nắm bắt thông tin nhanh, các cuộc thi qua mạng (violympic, ioe…), học online…

– Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và khoa học cũng thúc đẩy tin học phát triển: nhờ tin học con người có thể dễ dàng tính các bài toán trong khoa học – kĩ thuật, vẽ mô hình dễ dàng, tạo ra các phần mềm khác nâng cấp hơn để phục vụ cho ngành tin học…

– Sự phát triển của tin học làm cho xã hội có nhiều nhận thức mới về cách tổ chức các hoạt động: tổ chức các hoạt động dạy và học ở trên máy tính, trình chiếu nội dung trong các buổi họp…

– Tin học được áp dụng rộng rãi trong mọi lĩnh vực của xã hội.

– Tin học góp phần phát triển kinh tế và giúp nâng cao dân trí.

– Tin học thúc đẩy khoa học phát triển và ngược lại khoa học thúc đẩy tin học phát triển.

– Sự phát triển của tin học làm cho xã hội có nhiều nhận thức mới về cách tổ chức các hoạt động.

– Nhiều quốc gia nhận thức rõ tầm quan trọng của tin học và có những đầu tư lớn cho lĩnh vực này.

– Tin học được áp dụng rộng rãi trong các ngành: Giáo dục, khoa học, xã hội …

Trả lời câu hỏi trang 25 SGK Tin học 10

1. Em hãy nêu một vài thiết bị thông dụng khác ngoài mày tính để bàn và máy tính xách tay và giải thích tại sao các thiết bị đó cũng là những hệ thống xử lí thông tin.

Lời giải:

Các thiết bị như: điện thoại thông minh, đồng hồ thông minh, robot hút bụi thông minh.

Các thiết bị kể trên là những hệ thống xử lí thông tin thực hiện đầy đủ các bước xử lí đầu vào, xử lí dữ liệu, xử lí đầu ra và xử lí lưu trữ.

2.  Hằng năm, Việt Nam đều công bố Sách trắng Công nghệ thông tin và truyền thông. Em hãy tìm hiểu và cho biết trong Sách trắng, ứng dụng Công nghệ thông tin gồm những chỉ số nào.

Lời giải:

- Ứng dụng Công nghệ thông tin gồm những chỉ số: bưu chính, viễn thông, cơ sở hạ tầng CNTT-TT, công nghiệp CNTT, ứng dụng CNTT, nguồn nhân lực CNTT, các văn bản pháp luật về CNTT-TT, các hoạt động hợp tác quốc tế của Việt Nam về CNTT-TT, các sự kiện CNTT-TT nổi bật, các tổ chức, doanh nghiệp CNTT-TT hàng đầu Việt Nam, an toàn thông tin, xuất nhập khẩu CNTT-TT,…

3. Em hãy nêu các thuật ngữ chỉ các dịch vụ số có trong bài học

Lời giải:

Các thuật ngữ chỉ các dịch vụ số có trong bài học:

- Chuyển đổi số: là ứng dụng công nghệ thông tin ở mức cao, tạo ra thay đổi về chất.

- Công nghệ thông tin và truyền thông: là một trụ cột để phát triển kinh tế học.

- Công nghiệp 4.0: là sản xuất thông minh trong các nhà máy thông minh.

4.  Em hiểu thế nào về công nghiệp 4.0

Lời giải:

Công nghiệp 4.0 là sản xuất thông minh trong các nhà máy thông minh với các thiết bị thông minh tạo ra hệ thống thực- ảo, tự chủ cùng nhau sản xuất.

Giải Tin học 10 Cánh diều bài 4 - Tin học trong phát triển kinh tế - xã hội được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 10. Giải Tin học 10 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 10 sách Cánh diều với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 10 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

  • 411 lượt xem
Chủ đề liên quan