Tin học 10 bài 5 Kết nối tri thức Tin 10 KNTT bài 5: Dữ liệu logic

  • 1 Đánh giá

Giải Tin học 10 bài 5 KNTT - Dữ liệu logic được giáo viên KhoaHoc biên soạn chi tiết, rõ ràng với phần đáp án chính xác cho các câu hỏi trong bài sẽ hỗ trợ học sinh hoàn thiện bài học và học tốt môn Tin lớp 10 sách Kết nối tri thức.

Câu hỏi mục 1 trang 24 SGK Tin học 10

Việc thiết kế các mạch điện tử của máy tính có liên quan đến lôgic toán mà người có đóng góp nhiều nhất cho ngành Toán học này là nhà toán học người Anh George Boole (1815 - 1864). Ông đã xây dựng nên đại số lôgic, trong đó có các phép toán liên quan đến các yếu tố “đúng”, “sai”.

Vậy phép toán trên các yếu tố “đúng”, “sai” là các phép toán nào?

Lời giải:

Các phép tính: AND, OR, NOT,..

Câu hỏi trang 24 SGK Tin học 10

Dự báo thời tiết cho biết “Ngày mai trời lạnh và có mưa”. Thực tế thì không phải khi nào dự báo thời tiết cũng đúng. Có bốn trường hợp có thể xảy ra như Bảng 5.1, trường hợp nào dự báo là đúng? Trường hợp nào dự báo là sai?

Giải Tin 10 bài 5 KNTT

Lời giải:

Trường hợp dự báo đúng: 1

Trường hợp dự báo sai: 2, 3, 4

Câu hỏi trang 26 SGK Tin học 10

1. Cho mệnh đề p là “Hùng khéo tay”, q là “Hùng chăm chỉ”. Em hãy diễn giải bằng lời các mệnh đề “p AND NOT q”; “p OR q” và đề xuất một hoàn cảnh thích hợp để phát biểu cho các mệnh đề đó. Ví dụ, mệnh đề “NOT p” nghĩa là “Hùng không khéo tay”.

Lời giải:

"p AND NOT q": Hùng khéo tay nhưng không chăm chỉ

"p OR q": Hùng khéo tay hoặc chăm chỉ

2. Cho Bảng 5.3 như sau. Phương án nào có kết quả sai?

Giải Tin 10 bài 5 KNTT

Lời giải:

p = 0, q = 1 ⇒ NOT q = 0

⇒ p AND NOT q = 0 AND 1 = 0

Phương án D có kết quả sai

2. Biểu diễn dữ liệu lôgic

Câu hỏi trang 27 SGK Tin học 10

1. Em hãy tìm một vài ví dụ về thông tin có hai giá trị đối lập, có thể quy về kiểu logic.

Lời giải:

Ví dụ 1: Đèn sáng: 1 và đèn tắt: 0

Ví dụ 2: Ban ngày: 1 và ban đêm: 0

2. Một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng toạ độ như minh hoạ trong Hình 5.4. Hãy viết biểu thức lôgic mô tả hình vẽ.

Giải Tin 10 bài 5 KNTT

Lời giải:

Tập tất cả các điểm có toạ độ (x ; y) thoả mãn: ( x ≤1 AND −1≤y≤ 1− x 2 ) là một hình tạo bởi nửa hình tròn đơn vị và một hình chữ nhật trong mặt phẳng toạ độ như trên.

2. Tại sao p AND NOT p luôn luôn bằng 0 còn p OR NOT p luôn luôn bằng 1?

Lời giải:

Nếu p = 1 thì q̅ = 0 và ngược lại.

Mà 1 ˄ 0 = 0 (hoặc 0 ˄ 1 = 0) và 1 ˅ 0 = 1 (hoặc 0 ˅ 1 = 1). Do đó p ˄ q̅ luôn luôn bằng 0, còn p ˅ q̅ luôn luôn bằng 1.

Vận dụng

Trong mạch điện có các công tắc và bóng đèn, ta quy ước các công tắc đóng thể hiện giá trị lôgic 1 và công tắc mở thể hiện giá trị lôgic 0; đèn sáng thể hiện giá trị lôgic 1 còn đèn tắt thể hiện giá trị logic 0.

a) Cho một mạch điện nối tiếp có hai công tắc K1 và K2, nối với một bóng đèn như Hình 5.5. Giá trị lôgic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?

Giải Tin 10 bài 5 KNTT

b) Cho mạch điện mắc song song như Hình 5.6. Giá trị lôgic của đèn được tính qua giá trị lôgic của các công tắc K1 và K2 như thế nào?

Giải Tin 10 bài 5 KNTT

Lời giải:

a)

K1K2Đèn
000
100
010
111

⇒ Đèn chỉ sáng khi cả hai công tắc cùng đóng.

b)

K1K2Đèn
000
101
011
111

⇒ Đèn chỉ tắt khi cả hai công tắc cùng mở.

Tin học 10 bài 5 Kết nối tri thức - Dữ liệu logic được KhoaHoc trả lời chi tiết, chính xác sẽ giúp học sinh dễ dàng nắm bắt được kiến thức, giải đáp các câu hỏi cùng bài tập khó nhằm học tốt Tin lớp 10. Giải Tin học 10 gồm tất cả các bài học tương ứng với chương trình học môn Tin 10 sách KNTT với phần đáp án rõ ràng, đầy đủ cho từng câu hỏi, bài tập trong mỗi bài học nhằm giúp học sinh dễ dàng ôn luyện và nâng cao kiến thức. Trong Tài liệu học tập lớp 10 các em có thể tham khảo thêm các môn học khác như Toán, Hóa học, Ngữ văn, tiếng Anh,...

  • 174 lượt xem
Chủ đề liên quan